oip@oipbelgique.be

België werd herhaaldelijk veroordeeld voor de manier waarop geïnterneerden met een geestesstoornis opgesloten worden in psychiatrische afdelingen van gevangenissen. Dit resulteerde in een pilootarrest uitgevaardigd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens jegens België (W.D. vs. België, 6 september 2016) waarin dit als een structureel Belgisch probleem gekwalificeerd werd.

 

België had twee jaar de tijd om haar strafrechtelijk systeem betreffende de geïnterneerden in overeenstemming te brengen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De regering had haar voorstellen gepresenteerd om de geïnterneerden uit de gevangenissen te krijgen.

 

In zijn beleidsverklaring bracht de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, overigens in herinnering dat geïnterneerden geen plaats hebben in de gevangenis en bevestigde hij het beleidsvoornemen om geïnterneerden uit de gevangenissen te halen.

 

Eind 2021 bevinden zich echter nog altijd talrijke geïnterneerden in de psychiatrische bijgebouwen van de gevangenissen.

 

De wet van 2014 betreffende de internering maakt het in bepaalde specifieke gevallen mogelijk om geïnterneerden in een psychiatrische bijgebouw van de gevangenis op te sluiten voor een korte periode. Echter worden geïnterneerden daar opgesloten in toestanden die uitdrukkelijk bij wet verboden zijn. Verschillende advocaten zijn hierdoor naar de rechter gestapt waarna het willekeurige, illegale karakter van deze detenties werd vastgesteld.

 

Wat is de reactie van de regering? In de plaats van dringend te werken aan oplossingen om geïnterneerden uit de gevangenissen te halen (laten we niet vergeten dat de wet van 2014 voorziet in het sluiten van een akkoord met psychiatrische ziekenhuizen om de zorg van geïnterneerden op zich te nemen en dat er nog geen akkoord ondertekend werd), introduceerde de regering een wetsvoorstel ter wijziging van deze wet om de opsluiting van geïnterneerden in psychiatrische bijgebouwen te legaliseren.

 

Kortom, legaliseren van illegaliteit : je moet er maar aan denken!

 

Dit wetsvoorstel werd gisteren, woensdag 20 oktober, goedgekeurd in de Kamercommissie voor Justitie. Het voorstel zal waarschijnlijk volgende week in de plenaire vergadering aangenomen worden.

 

Het OIP roept Kamerleden op om zich te verzetten tegen de stemming van deze wettekst, die op flagrante wijze de verbintenis, genomen door België ten aanzien van de Raad van Europa, schendt.

 

Het OIP veroordeelt nogmaals de onaanvaardbare behandeling van de Belgische Staat ten aanzien van personen die deel uitmaken van de meest kwetsbaren uit onze samenleving. Psychiatrische bijgebouwen worden reeds lange tijd veroordeeld als volledig ontoereikend voor mensen met een geestesstoornis.

 

Bovendien heeft het OIP ontdekt dat de geïnterneerden die actueel in het psychiatrische bijgebouw van de gevangenis van Sint-Gillis opgesloten zitten, zich in een absoluut onaanvaardbare toestand bevinden.

 

Werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd in het bijgebouw ter constructie van een klinisch observatiecentrum, wat impliceert dat mensen voortdurend worden blootgesteld aan het lawaai dat hiermee gepaard gaat (gebruik van drilboren, boormachines, enz.).

 

Nooit zouden patiënten van een psychiatrisch ziekenhuis onderworpen worden aan een dergelijke behandeling : mensen in detentie, met of zonder geestesstoornis, worden door de regering niet gezien als volwaardige burgers.